Projekt Futurama je první stavbou v České republice, jež získala unikátní mezinárodní certifikaci BREEAM. Tento propracovaný systém hodnocení komplexně posuzuje projekt z hlediska dopadu jeho realizace a provozu na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Posuzovány jsou aspekty jako ekologicky šetrná výstavba, hospodárný a úsporný provoz budov, ohleduplné využití území, použité materiály a další environmentální aspekty.

Best essay paper writers for free
Cheap order essays online here
Breeam
předchozí obrázek následující obrázek